Maaike is flexibel, gedreven, sociaal, positief ingesteld en stressbestendig. Maaike is een harde werker en een doorzetter. Ze kan goed zelfstandig werken maar vindt het fijn om deel uit te maken van een betrokken team waarin iedereen hetzelfde doel nastreeft.  Ze gaat graag een nieuwe uitdaging aan en hoopt die bij u te vinden! Maaike is geïnteresseerd in een dienstverlenende functie waar ze haar kennis en kwaliteiten kan inzetten.

2015 - heden
Groepsleerkracht groep 7 en groep 1-2 Werkzaamheden: - Voorbereiden van lesmateriaal, zowel klassikale als individuele lessen. Inrichten van uitdagende hoeken voor kleuters. - Instructies geven aan leerlingen volgens verschillende onderwijsmethoden en materialen, aangepast aan de behoefte van het kind. - Overzicht houden en orde bewaken in de groep. - Activiteiten begeleiden zoals excursies en sport. - Observeren van prestaties en gedrag van leerlingen. - Deelnemen aan werkoverleg en teamvergaderingen. - Voorbereiden en uitvoeren van oudergesprekken.
2011 - 2015
Groepsleerkracht groep 1-2
2010 - 2011
Groepsleerkracht groep 3-4
2002 - 2010
Groepsleerkracht in diverse groepen, met name groep 3 tot en met 5. Remedial Teacher Werkzaamheden: - Uitvoeren en coördineren van screening van leerlingen op specifieke vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. - Opstellen en uitvoeren van individuele begeleidingsplannen voor leerlingen. - Evalueren en zo nodig bijstellen van begeleidingsplannen. - Bieden van specifieke leerbegeleiding aan probleemleerlingen, individueel of in groepen. - Aanbieden van groepslessen aan RT-leerlingen op het gebied van het leerproces en zaken als lezen, schrijven en rekenen.
1992 - 2002
Groepsleerkracht in diverse groepen, met name groep 3 tot en met 5.
1991 -
Invalleerkracht
2019 - 2020
Implementatie kleuterplein
2016 -
Licentie A basistraining Kanjertrainer
2012 -
Deelname VVE Sterk
2010 -
Cursus leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen in het primair onderwijs
2009 - 2010
Cursus sociaal emotionele ontwikkelingen en gedragsproblemen.
2006 - 2008
Master-HBO Remedial Teaching
1987 - 1991
PABO - extra onderdeel onderwijs aan kleuters.
1982 - 1987
HAVO
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen

Eveline Alofs:
06 - 524 063 62
info@denieuwekracht.nl