In de afgelopen 10 jaar heeft Marielle met veel enthousiasme in de kinderopvang gewerkt. Hierbij vindt zij het belangrijk dat zowel de kinderen als de ouders zich ‘thuis’ voelen. Haar interesses liggen bij het ondersteunen van het leerproces van de kinderen om de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen te vergroten. Zij is duidelijk en consequent en er is altijd een luisterend oor bij haar te vinden.

2015 - heden
Pedagogisch medewerkster BSO  Opvangen van kinderen na schooltijd 8+ groep.  Ervoor zorgen dat zij een gezellige middag hebben met evt. activiteiten aanbieden.
2015 - 2016
Onderwijsassistent op invalbasis  Voornamelijk werkzaam op speciaal onderwijs.  Waar bij ik ondersteuning biedt aan de leerkracht.  Het welzijn en begeleiden van de leerlingen.
2007 - 2015
Pedagogisch medewerkster  gevarieerd, kinderen opgevangen van de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Zorgen voor activiteiten en voorbereidingen hiervoor, daarnaast administratieve werkzaamheden..  Activiteiten begeleiding in schoolvakanties met de kinderen van 8 t/m 12 jaar.  Welbevinden van de kinderen: observeren van de groep en individuele kinderen, hierop volgend oudergesprekken.  Stagiaires begeleiden van het ROC Aventus.  Nu werkzaam als invalmedewerkster. Breed inzetbaar op vrijwel elke locatie van de kinderopvang.
2004 -
Onderwijsassistent MBO niveau 4
2001 -
MAVO
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Hugo van der Goeslaan 2-8506
5613 LG Eindhoven

Dirk Meijer:
06-12715156
info@denieuwekracht.nl