Als managing consultant heeft meneer een sturende rol en is hij verantwoordelijk voor het begeleiden en coachen van zijn teamleden. Hij deelt zijn kennis met zijn collega’s en begeleid junior-, medior- en senior consultants. Voor zijn team is hij het eerste aanspreekpunt en heeft hij een verbindende functie tussen medewerker en organisatie.

Met zijn klantgerichtheid en creatief vermogen tracht hij samen met zijn team een gezonde en leuke samenwerking aan te gaan met de opdrachtgever, waarbij durven veranderen een belangrijke gedachtegoed is.

2014 - heden
Managing Consultant - werkzaamheden: Manager binnen vakgroep HRM consultancy. Aansturen en coachen van HRM consultants op junior, medior en senior niveau. Begeleiden en coachen van medewerkers d.m.v. terugkerende gesprekken, formeel ondersteund door gesprekken- en beoordelingscyclus. Verantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers binnen projectportefeuille. Intake- en evaluatiegesprekken opdrachtgevers. Verantwoordelijk voor het opstellen en behalen van KPI's. Specialisatie: Proces- en implementatie E-HRM / Expertise: AFAS. Opzetten team HRM Proces & Implementatie consultancy. Opzetten team HRM Consultancy Desk (consultancy op afstand). Opzetten trainee - en scholingsprogramma HRM Proces & Implementatie consultancy. Coördineren implementatie en optimalisatie projecten t.b.v. HRM/ Payroll processen & automatisering. Ontwikkeling looncomponenten t.b.v. salarisverwerking met AFAS. Ontwikkeling managementanalyses en rapportages.
2012 - 2014
Senior procesconsultant HRM & Payroll - werkzaamheden: Coördineren implementatie en optimalisatie projecten HRM/ Payroll processen & systemen. Proces- en applicatiebeheer HRM/ Payroll (AFAS Profit | InSite | OutSite). Ontwerp en implementatie management- & medewerkersportaal. Ontwerp en beheer managementanalyses en rapportages (AFAS | Excel). Ontwikkeling en beheer looncomponenten t.b.v. salarisverwerking met AFAS Payroll. Functioneel ontwerp connectoren t.b.v. koppelingen bedrijfssystemen. Realiseren analyserapportage Ken- en stuurgetallen t.b.v. directie. Advisering medewerkers op het gebied van HRM & payroll vraagstukken. Procesinstructeur voor gebruikers AFAS en gerelateerde applicaties.
2010 - 2012
Proces - & applicatiespecialist/ HRM analist - werkzaamheden: Proces- & applicatiebeheer AFAS HRM/ Payroll & verzuimapplicatie Verzuimsignaal. Ontwerp & beheer van managementanalyses en rapportages. Realiseren analyserapportage Ken- en stuurgetallen t.b.v. periodiek bestuur overleg. Coördinator beoordelingscyclus en beheer digitale beoordelings-applicatie. Projectmedewerker implementatie en optimalisatie HRM & payroll processen. Advisering medewerkers op het gebied van HRM & payroll vraagstukken. Ontwerp en beheer website HRM Royal Haskoning Nederland.
2009 - 2010
Medewerker Klantbeheer Zakelijk - werkzaamheden: Contactpunt voor aanvraag, registratie en beheer zakelijke contracten. Beoordelen & aanbieden commerciële klantoplossingen. Projectleider Document Management; coördineren implementatie van digitaal systeem t.b.v. dossier- & documentbeheer.
2007 - 2009
Hypotheek acceptant - werkzaamheden: Beoordelen hypotheekaanvragen particuliere sector. Aanvragen en beoordelen BKR toetsing. Contactpunt voor buitendienst adviseurs en betrokken notarissen. Opstellen polissen en nota 's t.b.v. hypotheekoverdracht.
2002 - 2008
Bouwtechnologie & Architectuur, Technische Universiteit Delft - Faculteit Bouwkunde, Delft. Basistraject Bouwkunde | Modules specialisatietraject Bouwtechnologie & Architectuur.
2001 - 2002
Industrieel ontwerpen, Universiteit Twente - Faculteit Werktuigbouwkunde, Enschede. Modules propedeusetraject Industrieel Ontwerpen.
2001 - 2002
Atheneum, Het Stedelijk lyceum Kottenpark, Enschede. Duits, Economie & handelskennis.
1994 - 2000
Atheneum, OSG Winkler Prins, Veendam. Nederlands, Engels, Natuurkunde, Wiskunde A, Wiskunde B, Tekenen & kunstgeschiedenis.
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen

Eveline Alofs:
06 - 524 063 62
info@denieuwekracht.nl