Ybeltje is een Ondernemende verbindende trainer / leidinggevende / coach. Creatieve probleemoplosser. Communicatief sterk. Beweegt zich gemakkelijk op verschillende niveaus. Heeft oog voor mens en resultaat en kan inspireren en overtuigen. Werkt van uit het hart. Humor, collegialiteit en plezier horen erbij. Voelt zich thuis in een maatschappelijk bewogen organisatie met een ontwikkelingsmissie. Sportieve cultuur en natuurliefhebber.

2018 - heden
Interim regiomanager en vestigingsmanager • Aansturen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. • Leidinggevende managers.
2013 - 2018
Operationeel manager kinderopvang 2016-2018, Coach/auditor 2015- 2016, Clustermanager 2013-2015. • Eindverantwoordelijk leidinggevende kinderdagverblijven en bso’s. • Opstellen en bewaken jaarplanning en begrotingen. Verzorgen rapportages. • Integraal resultaatverantwoordelijk personeel, pedagogiek, facilitair, beleid, financieel, kwaliteit, commercieel en resultaat. • Communicatie en marketing, waaronder organiseren van evenementen. • Opbouwen en onderhouden netwerk, zoals gemeente, jeugdzorg, GGZ, schooldirecties en besturen, welzijnsorganisaties, ROC’s, vrijwilligers, etc. • Visie en beleidsontwikkeling. Creatieve denktank. • Herstructureren interne bedrijfsprocedures en protocollen. • Coach en begeleider leidinggevenden. • Pedagogisch adviseur. • Praktijkopleider.
2008 - 2013
Locatiemanager. Interim manager • Leidinggevende diverse kinderopvang locaties buitenschoolse opvang in Beverwijk, Haarlem, Hoevelaken en Utrecht. • Leidinggevende aan vrijwilligers in de tussen schoolse opvang. • Verander en interim manager. Troubleshooter. • Voorzitter ondernemingsraad. • Stagebegeleider.
2008 -
• Interim coach & leidinggevende.
2006 - 2011
• Ondernemer. Organisatie van workshops, coaching en teambuilding voor kinderen, jongeren, vrouwen en teams.
2003 - 2005
Leeuwarden Business School. Post-HBO. Bedrijfskundig Management.
1992 - 1996
Hogeschool van Utrecht, HBO, Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen. Afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijke Vorming. Cum Laude afgestudeerd.
1986 - 1988
Middeloo, HBO, Creatieve Therapie Drama. Propedeuse diploma 1987.
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Hugo van der Goeslaan 2-8506
5613 LG Eindhoven

Dirk Meijer:
06-12715156
info@denieuwekracht.nl