Elles straalt daadkracht en rust uit. Een goede werksfeer is voor haar heel belangrijk. Een plek waar ruimte is voor ontwikkeling, humor, aandacht is voor elkaar en waar men kritisch durft te zijn.

2020 - heden
Ambulant Gezinsbegeleider en werkbegeleider - Bieden van begeleiding aan gezinnen, jongeren en kinderen met mogelijk ontwikkelingsproblematiek, sociaal-emotionele problemen, psychiatrie of opvoedproblematiek. Coachen van collega’s bij allerlei werk gerelateerde vraagstukken.
2021 - 2023
Docent minor verslavingskunde - HAN Nijmegen - Het ontwikkelen, verzorgen, geven en examineren van de lesstof Motiverende gespreksvoering en CRA aan 4de jaars studenten van de HAN.
2016 - 2019
School en Algemeen Maatschappelijk werker - Gemeente Lingewaard - Het bieden van individuele, groepsgerichte en systeemgerichte begeleiding aan inwoners van de gemeente Lingewaard. Deelname aan het lokaal zorgnetwerk en het oppakken van veilig thuis en lokaal zorgnetwerk casussen Het bieden van ondersteuning bieden aan leerlingen van het OBC Huissen (voortgezet onderwijs) die vastlopen op school of thuis.
2015 - 2016
Generalist - Buurt plein Doetinchem - Het ondersteunen van gezinnen met opvoedvragen, het schrijven van beschikkingen, preventie, het vergroten van de leefbaarheid in de wijk door middel van de organisatie van evenementen en het ontwikkelen van groepsaanbod.
2008 - 2015
Jeugdbehandelaar en MDFT therapeut - Iriszorg - Zevenaar en Doetinchem In een multidisciplinair team werken aan gedragsverandering van verslaafde jongeren, middels motiverende gesprekvoering, vergroten van het inzicht in het verslavingsgedrag, beloning, betrekken van belangrijke anderen en hulp geven of regelen op andere leefgebieden. Als MDFT therapeut zeer intensieve gezinsbehandeling bieden aan gezinnen waarin er sprake is van ernstige verstoring van de relatie en van verslaving en/of delinquent gedrag bij de thuiswonende minderjarige zoon of dochter.
2002 - 2008
Trajectbegeleider - IrisZorg Arnhem Trajectbegeleiding van chronisch verslaafde volwassenen, met als aandachtgebied daklozen en verslaafde prostituees middels de methodieken; motiverende gespreksvoering, casemanagement en leefstijltraining, CRA. Samen met een aantal psychologen medewerking verlenen aan een landelijk onderzoek naar werking van de CRA methodiek in Nederland, waarna deze methode landelijk werd ingevoerd.
2001 - 2002
Maatschappelijk werker - Moviera Oosterbeek Ondersteunen bieden aan vrouwen en kinderen die vanwege geweld, bedreiging of vrouwenhandel niet meer veilig zijn in hun eigen omgeving, middels Individuele begeleiding en groepsaanbod.
- 2020
HBO Intervisie, supervisie, werkbegeleiding en coaching / NCOI / diploma behaald
2011 - 2012
Post HBO MDFT / MDFT Academie / diploma behaald
1996 - 2000
HBO Maatschappelijk werk en Dienstverlening / Windesheim / diploma behaald
1992 - 1996
MDGO Cultureel Werk / De Meerberg / diploma behaald
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen

Eveline Alofs:
06 - 524 063 62
info@denieuwekracht.nl