Loes is geboren en getogen in Oldenzaal, samenwonend met man en trouwe viervoeter. In haar vrije tijd is ze veel in de natuur te vinden. Als ze niet aan het wandelen is in het bos, dan staat ze met volle focus op het schietveld met haar handboog. Op de werkvloer gaat zij gestructureerd te werk. Als er iets uitgezocht moet worden duikt ze graag de materie in om de juiste informatie te vinden om de vragen te beantwoorden.

2020 - heden
GGZ-agoog VIP-team- Werkzaamheden; Als GGZ-agoog binnen een Vroege Interventie Psychose team probeer ik naast de cliënt te staan en hem of haar te helpen bij het weer in elkaar zetten van de levenspuzzel na een ingrijpende gebeurtenis.
2019 - 2020
Agogisch medewerker - Werkzaamheden; Vanuit mijn stage verder ingestroomd als medewerker. Werkzaam op een afdeling met een diverse doelgroep, gericht op herstel en rehabilitatie.
2019 - 2019
Stage GGZ-Agoog - Werkzaamheden; Een GGZ instelling met een brede doelgroep. Stage op een opname afdeling binnen het circuit 'Herstel', die gericht is op herstel en rehabilitatie. Als stagiaire loop ik mee op de afdelingen bied ik ondersteuning aan de cliënten waar nodig.
2017 - 2018
Stage Maatschappelijk werker - Werkzaamheden; GGZ instelling voor mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening. Maatschappelijk werker binnen een FACT-team waar samenwerking en onderlinge afstemming van belang is. Ik bied cliënten (im)materiële hulpverlening en bied ondersteuning waar nodig.
2017 - 2017
Uitwisselingsproject school- Als onderdeel van de opleiding Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening om meer verdieping in de opleiding te krijgen. In het kader van internationalisering deelgenomen aan een uitwisselingsproject met een hogeschool te Gent (België).
2016 - 2017
Schoolmaatschappelijk werker- Werkzaamheden; Speciaal basisonderwijs voor kinderen die onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs op het reguliere basisonderwijs. Als maatschappelijk werker sta ik in contact met ouders en begeleid ik kinderen in de klas en hier buiten.
2015 - 2016
Stage activiteitenbegeleidster en gastvrouw- Werkzaamheden activiteitenbegeleidster; eigen opgezette kunstactiviteiten en verantwoordelijkheid voor de bijbehorende organisatorische taken. Werkzaamheden gastvrouw; mensen die binnen komen welkom heten en in gesprek gaan met de mensen die hier behoefte aan hebben.
2017 - heden
Coördinator collecteweek- Werkzaamheden; Als student-lid vertegenwoordiger zijn van studenten binnen de opleiding Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening. Meedenken met beleid vanuit studentperspectief en zowel gevraagd als ongevraagd adviseren aan de opleiding.
2018 - 2018
Student-lid TNO en visitatiepanel van verschillende Social Work opleidingen in Nederland in het kader van accreditatie.
2018 - 2018
Administratief medewerker
2015 - 2019
HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening - Uitstroomprofiel GGZ: inclusief behaalde minor GGZ-Agoog.
2014 - 2015
Creatieve therapie
2008 - 2014
HAVO C&M - Diploma behaald
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen

Eveline Alofs:
06 - 524 063 62
info@denieuwekracht.nl