Marjolijn is een sociale, enthousiaste en gedreven verpleegkundige met een holistische blik en verantwoordelijkheidsgevoel. Empathie, zorgvuldigheid, humor en professionaliteit vindt zij belangrijke aspecten binnen het verlenen van zorg. Vol passie praat zij over haar vak, en verder motiveert en coacht zij mensen graag.

2022 - heden
Senior verpleegkundige Notre Dame Coördinatie van werkzaamheden - bewaken en het verhogen van de kwaliteit van zorg door coaching on the job - methodisch en disciplinair (samen)werken - initiëren structurele verbeteringen in het zorgproces. Indien nodig coachen en/of inspelen complexe of onverwachte zorgsituaties. Daarnaast triage en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Verder organiseren/bijwonen van interne audits - bewaken van de continuïteit en de voortgang hiervan. Tijdig signaleren en rapporteren naar manager.
2022 - 2022
Persoonlijk begeleider complexe - intensieve zorg Microwoningen Doelgroep LVB met gedragsproblemen en multi problematieken. Werkzaamheden vergelijkbaar als zie onderstaande, maar bij deze groep stonden agressie en verslaving voorop.
2021 - 2022
Persoonlijk begeleider complexe doelgroep Onvoorwaardelijk ondersteunen LVB cliënten met gedragsproblemen. Inspelen en aansluiten bij de behoefte van de cliënt - bouwen aan een vertrouwensrelatie. Verder zorgdragen samen met het team en verschillende specialismen dat de relatie, ongeacht het gedrag, in stand blijft en de cliënt kan groeien in competenties. Zorgproces dagelijks coördineren rondom cliënten en een positieve bijdrage leveren aan doelstellingen en het beleid (competentiegericht Triple C).
2018 - 2020
Verpleegkundige algemeen niveau 4 - Psychogeriatrische afdelingen. Inspelen op de wensen en behoefte van cliënten, daarbij methodisch werken en denken. Multidisciplinaire overleggen bijwonen - verpleegtechnische handelingen verrichten - familieparticipatie. Werken met zorgplannen - coördineren - coaching on the job - knelpunten signaleren en werken aan kwaliteitsverbeteringen (PCDA).
2017 - 2018
Intensive Care verpleegkundige in opleiding Coronary Care Unit (stageafdeling). Intensieve zorg verlenen aan patiënten met acute hart- en vaatproblemen. Bewaken van hartritme en hartfunctie. Pre -en postoperatieve zorg verlenen. Gespecialiseerde verpleegtechnische handelingen (o.a. ECG, veneuze punctie, infusie en risicovolle medicatie toedienen).
2014 - 2017
Verpleegkundige niveau 4, afdeling Geriatrie Verpleegkundige zorg verlenen aan de complexe Geriatrische patiënt met diverse klinische ziektebeelden - onderzoeken en behandelingen. Grote en kleine visite lopen - multidisciplinaire overleggen - familie- en slechtnieuws gesprekken voeren - verpleegtechnische handelingen verrichten - patiënten en familie begeleiden tijdens palliatieve en stervensfase - signaleren van knelpunten op de afdeling en deskundigheidsbevordering.
2012 - 2014
Operatieassistent in opleiding Pre-, per- en postoperatieve werkzaamheden. Instrumenteren (kennis instrumentaria) - assisteren (anatomie/fysiologie, hechten) en omloopfunctie (kennis van technieken - apparatuur en PA/weefsel onderzoeken) bij laagcomplexe t/m complexe ingrepen. Dit bij diverse specialismen (allround). Protocollair werken - verpleegtechnische handelingen uitvoeren - coördineren/organiseren en röntgen vaardigheden.
2008 - 2012
BBL-traject leerling verpleegkundige Op diverse locaties en specialismen gewerkt tijdens de opleiding. Geriatrie - Urologie/Chirurgie - Longziekten - Cello (LVB zorg/autisme) en High Care Chirurgie GE-Oncologie (hierin afgestudeerd).
2005 - 2008
Diverse werkgevers en functies op het gebied van administratie en winkelverkoop.
2017 - 2018
Intensive Care verpleegkundige - Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en Maastricht Universitair Medisch Centrum te Maastricht
2012 - 2014
Operatieassistent - Certificaat: Medisch Ondersteunende Opleidingen t/m complexe zorgsituaties leerjaar 2 - Twee Steden Ziekenhuis te Tilburg en Universitair Medisch Centrum te Utrecht
2008 - 2012
BBL -verpleegkunde niveau 4 - Koning Willem I College en Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch - Diploma behaald
2004 - 2005
HBO-verpleegkunde - Fontys Hogeschool te Tilburg
1998 - 2004
HAVO 2e fase - 2 College-West te Tilburg - Diploma behaald
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen

Eveline Alofs:
06 - 524 063 62
info@denieuwekracht.nl