Sophie is klaar voor een carrière-switch en op zoek naar werk in een sector waar zij van betekenis kan zijn voor mensen. Bij voorkeur is dit een projectgerichte baan waar op analytische en pragmatische wijze nieuwe, dringende problemen moet worden opgelost. Sophie is een doener die haar kennis blijft vergroten en collega’s ondersteunt het beste uit zichzelf en voor het bedrijf te halen. Zij leert snel, legt verbanden, let op details, en is een beelddenker.

2012 - Heden
master data management officer - lid en vice-voorzitter OR - implementeren van (complexe) tarieven en voorwaarden van klantoffertes - project verwijderen debiteuren uit verschillende verknoopte systemen: overleg met stakeholders en IT, opvragen data, spiegelen data om tot selectie van 28.000 debiteuren op 50.000 te komen, overleg met uitvoerders, overleg met IT- probleemoplossers - project revenue management: bij elkaar brengen van data en analyse - opstellen werkinstructies en inwerken team India en collega’s
2000 - 2010
docent fotografie - opzetten en invullen lesprogramma voor basis-, vervolg- en gevorderde cursisten: lesgeven; bedenken en vormgeven van lesmateriaal; plannen, bedenken en uitvoeren van excursies; overleg voeren over lesprogramma met schoolhoofd en collega’s - workshops bedenken en geven aan BO en VO - actief lid en secretaris ondernemingsraad
2009 - 2010
administratief medewerker afdeling KAM/QA - vastleggen en controleren processen - draaitabellen en grafieken maken op basis van grote hoeveelheden data - vertalen van documenten in het Engels, corrigeren en opstellen van brieven
2009 -
junior secretaris bij concernraad van woningcorporatie - voorbereiden wekelijks overleg directie en MT: agenda opstellen; stukken verzamelen en verspreiden; notuleren; verslag maken en publiceren op intranet
-
2007 - 2010
Master Photografic Studies - thesis: Fotografie in dienst van de Nederlandse kraakbeweging
2002 - 2003
Beroepskunstenaar in de Klas (BiK)
1989 - 1995
Fotografie en film
1993 - 1994
Photography
1982 - 1988
Atheneum
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen

Eveline Alofs:
06 - 524 063 62
info@denieuwekracht.nl