William is spontaan, hartelijk en enthousiast. Zijn interesse liggen bij het ondersteunen, motiveren en innoveren van processen en concepten binnen de natuurkunde. Hierbinnen is hij creatief in het oplossen van problemen, kan goed luisteren en met het stellen van juiste vragen snel de kern uit een verhaal halen. Andere competenties die hem omschrijven zijn : samenwerken, projectmatig werken, systematisch werken en up-to-date houden van kennis.

2021 - heden
Clean room validatie en kwalificatie - Werkzaamheden: Microbiologische en luchtstof-technische metingen - Voorbereiden protocol - uitvoeren meting - rapporteren - Werken en meten in en buiten de clean room omgeving - Normen GDP/ISO correct toepassen - Werkinstructie opstellen - Proces validatie en kwalificatie farmaceutische clean room.
2019 - 2021
Beproevingsleider Hoogspanningslaboratorium - Werkzaamheden: Voorbereiden, uitvoeren, controleren en rapporteren van “Factory Acceptance Test” metingen - F.A.T. testen op akoestische, elektrische, mechanische en thermische functies van hoogspanningstransformatoren - Veiligheidsmanagement en werken met hoge stromen max.3000A. en hoogspanningen, max.3.400.000V - Leidinggeven aan 35 meettechnici - Presentatie en technische begeleiding naar de klant - kalibraties - kleine reparaties.
2018 - 2019
Afstudeerstage Afdeling Research & Development - Opdracht: hoeveelheid lekkage in een ventilatiesysteem met warmtewisselaar bepalen o.b.v. NEN-normeringen. - Projectverloop: onderzoek naar normen, meetmethoden, traceergas meettechnieken, veiligheid, simulatiemodel.
2016 - 2019
Bijlesdocent - Werkzaamheden: Bijles wiskunde, natuurkunde en economie - Hiaten in de kennis van de leerling herkennen en structureel aanpakken - Adequate voorbereiding lessen.
2017 - 2017
Service Machine Operator - Werkzaamheden: Machine onderhoud en kleine reparaties - Service op locatie Tilburg Universiteit - Maas voorziet de universiteit van snack- en drankautomaten.
2016 - 2016
Galvanisch Proces Operator - Werkzaamheden: Uitvoeren diverse oppervlaktebehandelingen van metaal - Glasstralen, (hard-) verchromen en vernikkelen - Werken met hoge temperaturen en gevaarlijke stoffen: zoutzuur chroomzuur etc.
2012 - 2015
Teamcoördinator - Werkzaamheden: Voorbereiden, coördineren en uitvoeren van diverse verkeerscapaciteitsmetingen - Veldwerkprojecten.
2008 - 2009
Machine operator
2001 - 2006
Postbode-plus chauffeur - Werkzaamheden: Inbound chauffeur
1996 - 2001
Diverse uiteenlopende taken familiebedrijven - Diverse gezinsbedrijven (autoschadebedrijf, taxibedrijf, touringcarbedrijf, vakantiebureau en verzekeringen). - Taken: sollicitatiegesprekken - Centralist - Monteur - Administratie.
2013 - 2019
Bachelor Technische Natuurkunde Minor Exploring Physics FONTYS Hogeschool
2004 - 2005
VWO Certificaten Natuurkunde/Informatica ROC Educatie
2002 - 2004
Havo Diploma Natuur & Techniek ROC Educatie
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen

Eveline Alofs:
06 - 524 063 62
info@denieuwekracht.nl