Landelijk outplacement

Wat is outplacement?

Als werkgever en werknemer uit elkaar gaan, kiezen zij vaak voor een outplacementtraject. Bij outplacement wordt de werknemer professioneel begeleid bij het vinden van een nieuwe functie. Veelal bieden werkgevers ter compensatie van het ontslag een outplacementbudget aan waarmee de werknemer een outplacementbureau inhuurt. Re-integratie- en outplacementbureau De Nieuwe Kracht werkt landelijk en hanteert een pragmatische insteek waarbij het actief toewerken naar persoonlijke effectiviteit centraal staat.

Externe outplacement ondersteuning en begeleiding

Wat doet een outplacementbureau / mobiliteitsbureau? Allereerst brengt een outplacementbureau rust in de roerige periode waarin een werknemer verkeert. Bij outplacementbegeleiding ligt eerst de focus op het accepteren van de situatie en het herwinnen van vertrouwen. De mogelijkheden op de arbeidsmarkt worden grondig geanalyseerd met als doel: het vinden van een nieuwe uitdaging passend bij het talent, de kwaliteiten en het referentiekader van de werknemer.

Hoe ziet een outplacementtraject / mobiliteitstraject eruit?

De mobiliteitstrajecten van landelijk outplacementbureau De Nieuwe Kracht kennen twee fases. De eerste fase is die van persoonlijke coaching waarbij we een cliënt helpen de regie over de eigen loopbaan (terug) te krijgen. Het is belangrijk dat iemand weer zeker wordt van zichzelf en zijn of haar keuzes. Na het afronden van de coachingsfase start de bemiddelingsfase voor het vinden van een passende, zinvolle en duurzame baan. Onze arbeidsbemiddelaars zetten hun netwerk maximaal in, zoeken actief mee naar vacatures en adviseren bij het maken een goede sollicitatiebrief en een treffend curriculum vitae. De Nieuwe Kracht kenmerkt zich door haar efficiënte én effectieve aanpak gedurende het gehele mobiliteits- of outplacementtraject.

  1. Individuele coaching: tijdens de coaching sessies gaan we in op persoonlijke factoren en de situatie van toen en nu. Vragen als: ’Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ maar ook: ‘Heb ik nog scholing nodig?’ dienen als fundament voor het maken van een weloverwogen keuze voor een bepaalde beroepsrichting, branche of werkgever.
  2. Individuele bemiddeling: na coaching wordt de werknemer intensief ondersteund bij het vinden van een geschikte, nieuwe werkplek. Testen en gesprekken met een loopbaancoach geven inzicht in welke wensen en mogelijkheden de cliënt op het gebeid van arbeid heeft. Gedurende het hele outplacementtraject is de werknemer verbonden aan dezelfde trajectbegeleider en arbeidsbemiddelaar.

Als blijkt dat het de snelheid en de kwaliteit van het proces verhoogt, kan er in overleg met de cliënt besloten worden om de arbeidsbemiddelaar gelijktijdig aan de coachingsfase in te zetten.

  • Hoelang duurt outplacement?
    Ieder mobiliteits- en outplacementtraject heeft een einddatum. Deze wordt in overleg met de werkgever en -nemer bepaald en is afhankelijk van de mate van plaatsbaarheid van de medewerker en de gewenste coachingsintensiteit.
  • Is outplacement verplicht?
    In Nederland is het aanbieden van een outplacementtraject niet verplicht. Het is dus een keuze. Toch kan het niet aanbieden van outplacement (financiële) consequenties met zich meebrengen.
Contactgegevens

De Nieuwe Kracht BV
Postbusadres:
Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen

Eveline Alofs:
06 - 524 063 62
info@denieuwekracht.nl